Hit enter after type your search item

Kaçkar dağları milli parkı 2022

Kaçkar dağları milli parkı yılın 250 günü ve yaklaşık yıllık 2500mm’lik oranıyla Türkiye’nin en fazla yağış alan bölgesidir. Sahip olduğu bitki örtüsünün yoğunluk ve çeşitliliğini bu iklim koşullarına borçludur. Dünyanın korunması öncelikli yüz ekolojik bölgesi arasında yer alan havzanın en önemli değeri dünyada da sayıları azalan doğal yağışlı ormanlarıdır.

kaçkar dağları
kaçkar dağları

Kaçkar vadisi milli parkı nerededir?

Halori vadisinin doğal yağışlı ormanları 2022 Türkiye’nin en iyi korunmuş doğal ormanlarıdır. Vadi yamaçlarının çok sarp olması ağaç kesimine engel olurken anıt ağaçlar zamanımıza kadar ulaşmayı başarmıştır.
Rize ve Artvin il sınırları içinde 3932 metreye ulaşan zirvesi ile karadeniz bölgesinin en yüksek dağı olan Kaçkar dağlarının 52970 hektarlık bölgenin 1994 yılında milli park ilan edildi. Bölgede bulunan 2500 bitki soyundan 160’ı bölge,300’ü Türkiye açısından endemik türlerdir. İklim koşulları, milli parkın orman, Alpin çayırlıklar ve orman altı bitki örtüsünü olan üstü zenginleştirdiği gibi akarsular yönünden de benzersiz kılıyor. Fırtına deresi gibi aslında bir ırmak büyüklüğündeki dereler sucul parkın ekosisteminin bir parçasıdır.

Biyolojik çeşitliliği nelerdir?

Türkiye’nin kabul gören en büyük şimşir mesceresi milli park içinde bir buçuk hektarlık alanda yer alıyor. Çoğunluğu dere boylarında bir bölümü yamaçlarında topluluklar halinde bulunan şimşir ağacı çoğunlukla çalı formundadır. Sıklıkla gövde yapmaz ve bahçelerde sınır çalıları olarak kullanılır. Ancak bu ağacın fırtına vadisinde bulunan örnekleri türün en dikkat çekici topluluklarını oluşturuyor.Burada ağaç çağlarının 8-32 cm ye boylarının da 8-10 metreye kadar ulaşması onlara anıt özelliği kazandırıyor. Bu ormanlar biyolojik kaynak olmalarının yanında estetik değer açısından da çok önemlidir.
Yörede tarihi değerlere sahip Zil kale ve Kaleyi bala milli parkın kültürel değerleri olarak öne çıkıyor. Zil kale, Fırtına vadisi’ndeki bir geçide hakim ve dere yatağından 100 metre yükseklikte konumlanmıştır. 8 burç ve 1 gözetleme kulesinden oluşan kalenin kesin yapım tarihi bilinmiyor.

Kaçkar dağları milli parkı nasıl bir yerdir?

300-1500 metreler arasında geniş yapraklı ormanlar yer alıyor. Bu karışık ormanları gürgen, kayın, kestane, ıhlamur ve meşe türleri oluşturur. 2100 metreye kadar olan kesimlerde doğu Karadenize özgü doğu ladini ve doğu Karadeniz köknarı ormanlık alanın sınırlarını belirler.
Daha yükseklerde dağ otlakları Kaçkarların karakteristik tekne vadileri ve zirvelerde bir dil halinde uzanan buzullarla, göller yer alır.

  • Facebook
  • Twitter
This div height required for enabling the sticky sidebar